Zásady vkladu a výběru prostředků

 1. Platební metody: Klienti mohou vkládat a vybírat prostředky pouze za použití platebních metod dostupných v sekcích „Vklady a výběry“ ve své Backoffice. Obecně by mělo platit, že klient by měl používat pro výběry stejnou platební metodu, jakou použil při vkladu. Pokud by toto nebylo možné, FXChoice Limited umožní klientovi, aby použil jinou platební metodu, pokud klient poskytne důkaz o tom, že účet registrovaný s touto novou platební metodou je veden na jeho jméno. V takových případech by se měla také shodovat měna vkladu a měna výběru.
  Pokud FX Choice Limited využila poskytovatele platby, který je na nějakou dobu mimo provoz, FX Choice Limited má právo odložit výběr, dokud nedojde k obnovení služeb. Pokud byly služby poskytovatele platby trvale přerušeny, FX Choice Limited nabídne alternativní možnosti, které budou vyhovovat výše uvedeným požadavkům (nejlépe stejná měna a majitel účtu).

 2. Platební účet: Obecně by mělo platit, že klient by měl používat pro výběry stejný platební účet, jaký použil při vkladu. Pokud by toto nebylo možné, FX Choice Limited může umožnit klientovi, aby použil jiný platební účet, pokud klient poskytne důkaz o tom, že je vlastníkem tohoto nového platebního účtu.

 3. Měna: měny používané pro vklady nebo výběry jsou pouze měny dostupné v sekcích „Vklady a výběry“ a podporované každým poskytovatelem plateb.

  Vypořádání v nepodporovaných měnách lze provést na základě výhradního uvážení FX Choice Limited případ od případu.

  S výjimkou situací, kdy se jedná o zvláštní okolnosti, nesmějí klienti vybírat v měně jiné, než byla měna použitá pro vklad.

  Klient rozumí tomu, že společnost FX Choice Limited může být nucena provést konverzi měn v případech, kdy byl vklad nebo výběr proveden v měnách jiných, než jsou měny nabízené v sekcích „Vklady a výběry“ na stránkách společnosti, nebo jiných než je měna účtu, na který se budou vkládat (znovu vkládat) prostředky. Za takových okolností vrátí nebo vloží FX Choice Limited prostředky po stržení jakýchkoliv poplatků za směnu nebo jiných poplatků, které byly účtovány společnosti FX Choice Limited.

  Při zpracování žádosti o výběr použije FX Choice Limited své interní směnné kurzy převzaté od poskytovatele měny, s nímž FX Choice Limited spolupracovala v den výběru.

 4. Platby třetích stran: Platby třetích stran jsou přísně zakázány. To je důvod, proč má FX Choice Limited právo zrušit vklad nebo výběr klienta, pokud by se objevil pokus použít účet třetí strany. Pokud by přišel vklad z účtu třetí strany, prostředky budou převedeny zpátky na stejný účet, z jakého přišly. Pokud se tak stane, klientovi budou naúčtovány veškeré poplatky za převod.

 5. Klient nese plnou zodpovědnost za správnost údajů uvedených ve své žádosti o vklad nebo výběr.

 6. FX Choice Limited má právo požadovat veškeré dodatečné údaje, vysvětlení nebo dokumenty nezbytné pro správné zpracování převodů či pro splnění platných předpisů, či procesů KYC a AML. Pokud by kdykoliv společnost FX Choice Limited nebyla spokojena s dokumentací poskytnutou klientem v souvislosti s výběrem nebo vkladem, FX Choice Limited si vyhrazuje právo vrátit příkazci jakoukoliv část prostředků po stržení veškerých poplatků za převod nebo jiných poplatků, které byly naúčtovány společnosti FX Choice Limited, nebo zrušit nebo oddálit zpracování platby, dokud nebudou poskytnuty nezbytné informace.

 7. Časový rámec pro zpracování: Klient souhlasí s tím, že zpracování žádostí o refundaci může trvat až 24 hodin od potvrzení žádosti v pracovních dnech (víkendy zavřeno), pokud nebudou nezbytně nutné dodatečné informace, vysvětlení nebo dokumenty. V takových případech začíná 24hodinový časový limit přijetím požadovaných informací. Klient souhlasí s tím, že zpracování žádosti o refundaci podle současných zásad znamená, že FX Choice Limited předloží žádost o refundaci svému poskytovateli platby. FX Choice Limited nenese žádnou zodpovědnost za to, jak dlouho bude trvat příslušnému poskytovateli platby nebo jeho partnerům, než provede požadovaný úkon.

 8. Poplatky: FX Choice Limited má právo účtovat poplatky za vklady a výběry a jejich výše se vypočte podle nákladů zaplacených společností při plnění klientovy žádosti o výběr. Informace o účtovaných poplatcích je možné najít na webových stránkách společnosti a v Backoffice klienta. Pokud by zde byla nějaká odchylka, rozhodující budou informace uvedené v Backoffice klienta. FX Choice Limited má právo, ale nikoliv povinnost účtovat klientovi dodatečný poplatek (pokud bude aplikováno), když klient využije jinou platební metodu pro výběr prostředků.

 9. Pokud společnost FX Choice Limited poskytla řádně služby, klient souhlasí s tím, že nebude požadovat refundaci nebo vrácení platby od své banky nebo poskytovatele kreditní karty kdykoliv během nebo po využití služeb FX Choice Limited. Jakýkoliv pokus o výše uvedené může být považován za porušení Klientské smlouvy na straně klienta se všemi důsledky. Pokud však FX Choice Limited dostane zpátky peníze za jakoukoliv transakci, vyhrazujeme si právo držet u nás současný zůstatek Klienta a odeslat peníze zpátky po stržení všech poplatků souvisejících s vrácením platby.

 10. Pokud budou dostatečné důvody k tomu, abychom se domnívali, že původ prostředků klienta a jeho aktivity jsou v rozporu s naším Manuálem proti praní špinavých peněz (AML) nebo jinými interními zásadami nebo v případě jakékoliv nelegální aktivity nebo podvodu s přímým nebo nepřímým nezákonným úmyslem si FX Choice Limited vyhrazuje jednostranné právo odmítnout vklady na klientovy účty nebo výběry z těchto účtů, zmrazit aktiva, pozastavit jakoukoliv obchodní aktivitu na účtech bez předchozího upozornění, zrušit žádost o vklady nebo výběry, držet prostředky nebo refundovat přijaté prostředky na základě svého vlastního uvážení. Klienti budou upozorněni, že FX Choice Limited má povinnost informovat příslušné vládní instituce ohledně jakéhokoliv nesouladu se zásadami AML a odkrýt klientovy údaje. V takových případech musí klient kompenzovat přímé a nepřímé ztráty a škody, které utrpěla společnost nebo třetí strany v důsledku aktivit klienta, a FX Choice Limited má právo strhnout příslušné částky z prostředků klienta.

 11. Pokud by došlo ke zneužití obchodního systému nebo aktivitám, které jsou v rozporu s obvyklým účelem služby nebo v rozporu s dobrou vírou, FX Choice Limited má právo

  • okamžitě a bez předchozího upozornění uzavřít klientovy pozice
  • oddálit klientovy výběry dokud nebude vyčíslena škoda
  • zablokovat klientův profil
  • a strhnout zisky vydělané v důsledku podvodného obchodování.

 

Máte zájem o Forex obchodování?
Zvolte FXChoice dnes
Tisíce zákazníků to již učinilo!