Bonus program

Všeobecné obchodní podmínky bonusový programů

DŮLEŽITÉ: Upozorňujeme, že v závislosti na typu účtu a procentové výši se bonusy mohou lišit Pro účel tohoto příkladu budeme předpokládat, že velikost bonusu je 15 %.

1. Pouze jeden bonus bude možný na zákazníka. Bonus bude aplikován na každý vklad.
2. Bonus se rovná 15 % částce vložené na obchodní účet, ale celková výše bonusu nesmí přesáhnout 5 000 dolarů. Maximální výše 10 000 dolarů v Bonusech může být klientovi připsána během jednoho měsíce, bez ohledu na částku, kterou vložil.
3. Vybrat bonus z účtu je možné po splnění požadavku obratu * první ( v množství jednotek z obratu, každá jednotka se rovná 100 000 $): <Bonusová suma> [USD] / 2 * <Multiplikátor objemu> = <Počet jednotek obratu>
Příklad: Obdržíte bonus $ 1 000. Abyste mohli vybrat bonus, je třeba, aby $ 1 000 / 2 * 1,00 = 500 jednotek z obratu ( ty se rovnají 50 milionům z hlediska obratu **) .
4. Jakmile je původní vklad odstraněn ( vybrán nebo převeden na jiný účet ), zcela nebo částečně je bonus ztracen. Zisk může být vybrán bez jakýchkoliv omezení.
Příklad: Na svůj obchodní účet vložíte $5 000 a obdrželi jste bonus ve výši $ 750 (15 %). Předpokládejme, že poté, co jste obdrželi bonus, váš zisk z uzavřených obchodů činí $ 250. Podle podmínek bonusu , není povoleno vybrat více než 250 $ (zisk) s cílem udržet bonusovou částku na účtu.
5. Bonus je odepsán z účtu, jakmile kapitál-equity na účtu minus bonus je menší nebo roven stop out úrovni ***.
Příklad: Na svůj obchodní účet vložíte $5 000 a obdrželi jste bonus ve výši $ 750 (15 %). Otevřeli jste pozici, ale cena se změní-otočí proti vám a tím vám zvýší ztrátu. Jakmile je kapitál-equity minus bonus menší než nebo se rovná stop out úrovni, bude váš bonus odepsán, a jeden nebo všechny pozice budou uzavřeny z důvodu Stop Out pro splnění požadavků marže.
6. Od chvíle kdy byl bonus připsán na Váš účet, budete mít 90 dnů pro splnění datých požadavků obchodního obratu.
7. Všechny bonusy a programy jsou na uvážení vedení.

* Pouze zavřené obchody jsou počítány
** Obrat je vypočten jako součet objemu obou stran obchodu (otevření a zavření). Pokud obchodujete 1 lot USDJPY poté obrat se rovná $200 000 ( prosím navštivte tuto sekci pro podrobné vysvětlení, jak je objem vypočítán )
*** Výše Stop out je závislá na typu účtu

OMEZENÍ: Bonus je určen pouze pro určité typy účtů, Kontaktujte nás pro ověření zda je váš účet způsobilý pro bonus.

Jak vypočíst objem potřebný ke konverzi bonusu do skutečných peněz

Nabízíme velkorysý vkladový bonusový plán pro naše zákazníky. Za účelem získání bonusých peněz, jste povinni splňovat určité požadavky obchodního objemu transakcí. Objem se měří velikostí obchodu.
Existují dvě části každého obchodu. Při otevření obchodu (bez ohledu na to, zda se jedná o Sell nebo Buy) se jedná o první část, při zavření obchodu , se jedná o druhou část. Když koupíte/prodáte 1 lot USD/CHF což je 100 000 jednotek objemu, za účelem uzavření tohoto obchodu, budete muset prodat / koupit 1 lot USD/CHF. Při otevření a zavření obchodu, to je běžně označováno jako round turn nebo round trip lot. Každý round turn lot USD / CHF se rovná 200 000 jednotkám objemu. Objem se upraví směrem nahoru nebo dolů, v závislosti na velikosti vašeho obchodu.

V tomto příkladu USD/CHF, USD je základní měna a objem se počítá v USD podle tržní úmluvy. Když obchodujete jinou, ne USD založenou měnu např. EUR/USD objem obchodu bude muset být převeden na USD. Nezapomeňte, že 1 lot EUR/USD se nerovná 100 000 USD, ale 100 000 EUR. Pro účely tohoto příkladu budeme předpokládat, směnný kurz EUR/USD je 1.07150. Vynásobíme směnný kurz s 100 000 a získáme 107 150. Vzhledem k tomu, existují dvě strany každého obchodu, vynásobíme tuto částku o 2 a dostaneme 214 300. Tato částka bude náš objem v USD pokud otevřeme a zavřeme 1 lot EUR / USD obchod.

Nebojte se, nebudete muset ručně sledovat a počítat objem vašich obchodů. Náš systém to udělá automaticky za vás. Tyto součty naleznete ve vašem Backoffice uživatelském profilu. Podívejte se na naše instruktážní video o tom, kde můžete najít obchodní objem.
* Prosím kontaktujte náš tým pro zjištění zda je účet způsobilý
obdržet bonus.

Mobilní obchodování

MT5 nyní k dispozici pro zařízení se systémem Android a iOS
Více zde

Firemní zprávy

25/07/2021Warning of potential volatility: 26-30 July
Více zde

Klientské recenze

Děkujeme, že jste si udělali čas a dali nám vědět, jak si vedeme.
Více zde

Instatní 24/5 podpora