Obecné znalosti

Co znamená Margin Call a Stop Out Levels?

Margin Call je doslova varování, které obdržíte na vaší obchodní platformě MT4, pokud váš účet sklouzl určité procento požadovaného  marginu a není dostatek vlastního kapitálu na účtu (nevyužitý zůstatek + plovoucí zisky – plovoucí ztráty) k podpoře otevřených obchodů. Stop Out je rovněž určitá požadovaná úroveň marže v procentech, při které  obchodní platforma MT4 začne (počínaje nejméně ziskovými pozicemi a až do dosažení požadovaného marginu) automaticky uzavírat obchodní pozice, aby se zabránilo dalším ztrátám do záporných hodnot – pod 0 USD.

Příklad: Předpokládejme, že máte otevřenou pozici 1 lot na USDCHF na Classic účtu s pákovým efektem 1:200. Margin bude: 100000/200 = 500 USD. Jak jsme uvedli dříve k margin call na Classic účtech dochází, když váš vlastní kapitál je ve výši 25% marginu. Proto jsme  násobili naši marži 500 o 25%, to nám dává 125 USD. Pokud váš kapitálu i nadále klesá dolů a nakonec dosáhne bodu, kdy stává se rovná 15% požadované marže, váš obchod bude uzavřen (Stop out). V návaznosti na náš příklad, se to stane, když kapitál 500 * 15% = 75USD.

Výpočet marže

Zde je základní vzorec pro výpočet marží: Margin = Trade Volume / Account Leverage tedy marže = obchodní objem/páka. Vezměte prosím na vědomí, že obchodní objem se vypočítává v závislosti na měně vašeho účtu. Při výpočtu objemu obchodu, je třeba vzít v úvahu tzv. Base currency. Base currency neboli Základní měna je první měna v měnového páru.

PŘÍKLAD 1. Předpokládejme, že máte obchodní účet v USD s pákovým efektem 01:50, a vy se chystáte otevřít obchod 0,2 lot na USDCHF měnovém páru. Požadovaná marže bude: Margin = obchodní objem / páka = 20 000 (0,2 lot) / 50 (naše páka) = 400USD.

PŘÍKLAD 2. Nyní předpokládejme, že máte obchodní účet v USD s pákovým efektem 1: 200, a vy se chystáte koupit 0,5 lot páru EURUSD. Vzhledem k tomu, že současný kurz EURUSD je 1,3200, požadovaná marže bude: Margin = obchodní objem/ páka = 50 000 * 1,32 / 200 = 330USD. V tomto příkladu jsme si koupili 0,5 lot EUR, ale náš účet je v USD, to je důvod, proč jsme převedli výši našeho obchodu zpět na USD – dle aktuálního kurzu.

ECN poplatky

Vezměte prosím na vědomí, že výpočet provize ECN je založeno na objemu v USD. Všechny obchody na PRO účtech podléhají provizi ve výši 3,5 USD za nominální obchodní hodnotu 100.000 USD. Jinými slovy, celková výše provize pro round-turn lot bude 7 USD.

PŘÍKLAD 1. Předpokládejme, že se chystáte provést obchod 1 lot na USDCHF. Vzhledem k tomu, že 1 lot USDCHF se rovná 100,000 USD (což je rovno jednomu standardnímu lotu), bude provize 7 USD: ECN provize = 7 * obchodní objem/ 100 000 = 7 * 100 000/100 000 = 7 USD.

PŘÍKLAD 2. Obchod 0,5 lot EURUSD při kurzu 1,3200 bude podléhat provizi ve výši 4,62 USD. Jelikož naše základní měna je EUR a ne USD, budeme muset převést na USD vynásobením velikosti lotu podle aktuálního kurzu: ECN provize = 7 * obchodní objem v USD / 100 000 = 7 * 50 000 * 1,32 / 100 000 = 4,62 USD. Ve výše uvedeném příkladu je EUR základní měna, takže 50.000 EUR se bude rovnat 50000 * 1,32 = 66000 USD.

Obchodování komodit 101: WTICrude a BrentCrud

Dříve než začnete obchodovat ropu, potřebujete porozumět tomu, jak tyto nástroje fungují.

Futures kontrakty na ropu jsou vázány na dodací měsíce – kdy musí být fyzická ropa dodána.

Všechny naše CFD na energie jsou založeny na těchto kontraktech, ale WTICrude a BrentCrud přesněji odpovídají skutečnému trhu a jejich fungování může začínající obchodníky často zmást.

Neriskujete, že skončíte s barely ropy u sebe na dvoře, ale ceny, které obchodujete, jsou stále založeny na futures kontraktech s konkrétními dodacími (expiračními) měsíci.

Například ceny kontraktů na květen 2020 mohou být mnohem vyšší/nižší než ceny kontraktů na červen 2020*.

Na futures trzích si vybíráte, na které měsíce chcete kontrakty obchodovat.

Když s námi obchodujete WTICrude nebo BrentCrud, obchodujete pouze front-month kontrakt, který je nejblíže k dodání (expiraci). To neplatí pro WTISpot a BrentSpot, což jsou syntetické spotové CFD.

Kontrakty na WTICrude a BrentCrud NEJSOU volně zaměnitelné.
Obchodování skončí, jakmile front-month kontrakt expiruje (protože je čas na dodávku fyzické ropy), a my automaticky přepneme na kontrakt na další měsíc, abychom mohli pokračovat v obchodování.

Podívejte se na nadcházející data expirace.

U všech pozic, které jsou v danou chvíli stále otevřené, proběhne kreditní/debetní úprava na základě cenového rozdílu mezi kontrakty na dva za sebou jdoucí měsíce (viz příklad výpočtu na konci článku).

Úprava funguje, jako kdybyste uzavřeli pozici za cenu front-month a znovu otevřeli za cenu dalšího měsíce.

Další informace o obchodování CFD, včetně indexů a dalších komodit, naleznete v našem CFD průvodci..

*To je proto, že kupující fyzické ropy plánují dopředu. Pokud je například jejich sklad téměř plný, přestanou nakupovat ropu s dodáním v následujícím měsíci.

WTICrude/BrentCrud a WTISpot/BrentSpot – Jaký je mezi nimi rozdíl?

Pokud jste tak již neučinili, důrazně doporučujeme přečíst si nejdříve náš článek Obchodování komodit 101: Energie. Tam vysvětlujeme, že ropa se obchoduje prostřednictvím futures kontraktů, které jsou vázány na dodací měsíce. Pokud budete mít pocit, že tomu úplně nerozumíte, klikněte na následující odkazy a uvidíte, jak se ropa WTI a Brent obchoduje po jednotlivých měsících.

Na FXChoice můžete obchodovat čtyři různé energetické nástroje:

  • WTICrude
  • BrentCrud
  • WTISpot
  • BrentSpot

WTICrude a BrentCrud jsou kontrakty s expirací, které úzce sledují skutečnou povahu trhu. Mají svá data expirace a rollover, což nemusí být pro nováčky na první pohled jasně pochopitelné.

WTISpot a BrentSpot jsou neexpirující syntetické spotové kontrakty, které jsou navrženy tak, aby eliminovaly proces uzavírání a opětovného otevírání obchodů každý měsíc, a které nemají datum expirace a rollover. Fungují tak, že vám poskytují ceny, které vycházejí z aktuálního (front) měsíce a následujícího měsíce.

Jak se počítají ceny WTISpot a BrentSpot?

Zkrátka a dobře matematikou. Cena je odvozena z ceny front-month kontraktu a z ceny kontraktu na následující měsíc. Vzorec, který uvádíme níže, uvažuje ceny na základě blízkosti data pro rollover. Zde je vzorec:

P1 + (P2 – P1) x D / N

Kde:

D = Počet dnů obchodování s komoditou od předchozího (včetně) data expirace (nejbližšího kontraktu), ale bez data rolloveru.
N = Počet dnů obchodování s komoditou od předchozího (včetně) data expirace, ale bez data příští (vzdálenějšího kontraktu) expirace.
P1 = Cena nejbližšího kontraktu
P2 = Cena vzdálenějšího kontraktu

Mobilní obchodování

MT5 nyní k dispozici pro zařízení se systémem Android a iOS
Více zde

Firemní zprávy

19/09/2021Warning of potential volatility: 21-24 September
Více zde

Klientské recenze

Děkujeme, že jste si udělali čas a dali nám vědět, jak si vedeme.
Více zde

Instatní 24/5 podpora