Obecné znalosti

Co znamená Margin Call a Stop Out Levels?

Margin Call je doslova varování, které obdržíte na vaší obchodní platformě MT4, pokud váš účet sklouzl určité procento požadovaného  marginu a není dostatek vlastního kapitálu na účtu (nevyužitý zůstatek + plovoucí zisky – plovoucí ztráty) k podpoře otevřených obchodů. Stop Out je rovněž určitá požadovaná úroveň marže v procentech, při které  obchodní platforma MT4 začne (počínaje nejméně ziskovými pozicemi a až do dosažení požadovaného marginu) automaticky uzavírat obchodní pozice, aby se zabránilo dalším ztrátám do záporných hodnot – pod 0 USD.

Příklad: Předpokládejme, že máte otevřenou pozici 1 lot na USDCHF na Classic účtu s pákovým efektem 1:200. Margin bude: 100000/200 = 500 USD. Jak jsme uvedli dříve k margin call na Classic účtech dochází, když váš vlastní kapitál je ve výši 25% marginu. Proto jsme  násobili naši marži 500 o 25%, to nám dává 125 USD. Pokud váš kapitálu i nadále klesá dolů a nakonec dosáhne bodu, kdy stává se rovná 15% požadované marže, váš obchod bude uzavřen (Stop out). V návaznosti na náš příklad, se to stane, když kapitál 500 * 15% = 75USD.

Výpočet marže

Zde je základní vzorec pro výpočet marží: Margin = Trade Volume / Account Leverage tedy marže = obchodní objem/páka. Vezměte prosím na vědomí, že obchodní objem se vypočítává v závislosti na měně vašeho účtu. Při výpočtu objemu obchodu, je třeba vzít v úvahu tzv. Base currency. Base currency neboli Základní měna je první měna v měnového páru.

PŘÍKLAD 1. Předpokládejme, že máte obchodní účet v USD s pákovým efektem 01:50, a vy se chystáte otevřít obchod 0,2 lot na USDCHF měnovém páru. Požadovaná marže bude: Margin = obchodní objem / páka = 20 000 (0,2 lot) / 50 (naše páka) = 400USD.

PŘÍKLAD 2. Nyní předpokládejme, že máte obchodní účet v USD s pákovým efektem 1: 200, a vy se chystáte koupit 0,5 lot páru EURUSD. Vzhledem k tomu, že současný kurz EURUSD je 1,3200, požadovaná marže bude: Margin = obchodní objem/ páka = 50 000 * 1,32 / 200 = 330USD. V tomto příkladu jsme si koupili 0,5 lot EUR, ale náš účet je v USD, to je důvod, proč jsme převedli výši našeho obchodu zpět na USD – dle aktuálního kurzu.

ECN poplatky

Vezměte prosím na vědomí, že výpočet provize ECN je založeno na objemu v USD. Všechny obchody na ECN účtech podléhají provizi ve výši 3,5 USD za nominální obchodní hodnotu 100.000 USD. Jinými slovy, celková výše provize pro round-turn lot bude 7 USD.

PŘÍKLAD 1. Předpokládejme, že se chystáte provést obchod 1 lot na USDCHF. Vzhledem k tomu, že 1 lot USDCHF se rovná 100,000 USD (což je rovno jednomu standardnímu lotu), bude provize 7 USD: ECN provize = 7 * obchodní objem/ 100 000 = 7 * 100 000/100 000 = 7 USD.

PŘÍKLAD 2. Obchod 0,5 lot EURUSD při kurzu 1,3200 bude podléhat provizi ve výši 4,62 USD. Jelikož naše základní měna je EUR a ne USD, budeme muset převést na USD vynásobením velikosti lotu podle aktuálního kurzu: ECN provize = 7 * obchodní objem v USD / 100 000 = 7 * 50 000 * 1,32 / 100 000 = 4,62 USD. Ve výše uvedeném příkladu je EUR základní měna, takže 50.000 EUR se bude rovnat 50000 * 1,32 = 66000 USD.

Mobilní obchodování

MT5 nyní k dispozici pro zařízení se systémem Android a iOS
Více zde

Firemní zprávy

05/04/2020Warning of potential volatility: 6-10 April
Více zde

Klientské recenze

Děkujeme, že jste si udělali čas a dali nám vědět, jak si vedeme.
Více zde

Instatní 24/5 podpora