Specifikace pravidel

Čas serveru

Čas server je GMT +2 nebo GMT +3 v době letního času.

Pracovní doba

24 hodin denně od neděle 00:00 až do pátku 23:59:59 (čas serveru) . Vzhledem k tomu, že působíme po celém světě , nabízíme vícejazyčnou zákaznickou podporu napříč všemi časovými pásmy v rámci výše uvedené doby. Mimo naší pracovní dobu , žádné objednávky klientů nemohou být uskutečněny.

Svátky

Prázdniny jsou oznamovány prostřednictvím našich webových stránek , e-mailem nebo vnitřní poštou obchodního terminálu MT4.

Market watch Time

Market Watch Time je uveden v obchodním MT4 terminál a je čas poslední obdržené kotace.

Kotace

Každá kotace obsahuje dvě ceny: nákupní (Bid) a prodejní (Ask). Rozdíl mezi nimi tvoří spread, což znamená, že se jedná o náklady na otevření a uzavření pozice. Nákup základní měny se vždy realizuje za vyšší cenu (Ask), zatímco prodeje za cenu nižší (Bid). Při uzavírání pozice je situace opačná, zavření dlouhé pozice se realizuje na prodejní ceně, zavření krátké pozice na ceně Ask.

Spread

Spread (uváděn v pipech) představuje rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou daného finančního instrumentu v daný okamžik a je tedy roven nákladům na uzavření obchodu.
Nejnižší spread se může dostat k blízkosti nebo být rovný nule, v tomto případě BID=ASK.

*Important. Since we are a variable spread broker, spread will greatly depend on the prevailing market conditions and liquidity provided by the banks. When fx markets become volatile and/or thin (less liquid), variable spread tends to get wider.

Typy příkazů

Tržní příkaz „Market order“ je příkaz, který klient zadá o provádění prodejních či nákupních transakcí za aktuální tržní cenu.

„Pending Order“ – podmíněný příkaz je příkaz, který klient zadá o provádění nákupních a prodejňích transakcí za cenu odlišnou od tržní ceny. Následující typy podmíněných příkazů jsou k dispozici:

  • Buy Limit
  • Buy Stop
  • Sell Limit
  • Sell Stop

Můžete připojit Stop Loss a / nebo Take Profit k podmíněným příkazům.

*Příkazy můžete upravit před nebo poté, co byli provedeny, ale nemůžete změnit nebo odstranit Stop Loss, Take Profit, nebo nevyřízené objednávky v případě, že cena je ve freeze level vzdálenosti.

Vykonání příkazů

Buy Limit, Buy Stop, Stop Loss and Take Profit Profit pro otevřené krátké pozice jsou prováděny za ASK (prodejní) cenu.

Sell Limit, Sell Stop, Stop Loss and Take Profit pro otevřené dlouhé pozice jsou prováděny za BID (nákupní) cenu.

*Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit and Sell Stop are executed at the requested price, however under certain trading conditions it may be impossible to execute the above at the requested price and FX Choice has the right to execute them at the next best price. In case of market execution mode this situation is commonly referred to as slippage and it can be both positive or negative for all order types.

Minimální velikost obchodního objemu

Minimum velikosti obchodního objemu je 1000 jednotek základní měny ( rovno 0,01 v MetaTrader 4).

Finanční páka/Marže

Margin je záloha (zajištění), která se vyžaduje za účelem otevření pozice u daného finančního nástroje. Hodnota marže blokované při otevření pozice závisí na hodnotě zůstatku na reálném účtu klienta. Vyšší hodnota zůstatku vyžaduje větší objem blokované marže, což snižuje výslednou finanční. Maximální dostupný pákový poměr je 1:200. Prosím navštivte naši FAQ sekci pro hlubší vysvětlení kalkulace margin.

Marže potřebná pro otevření Locked nebo Hedged pozice

Hedging je otevření futures pozice, která je stejná, ale přesně opačná vzhledem k pozici, jenž zajišťovatel drží na trhu s okamžitým termínem dodání. Zajištění lze rovněž definovat jako operaci, jenž je substitucí pozdější transakce na trhu s okamžitým termínem dodání.

Při otevření locked pozice, nebudete požádáni o žádné další marže.

Co je Margin Call a Stop out Level?

V případě, že se vlastní zdroje na zákaznickém účtu sníží pod stanovenou hranici, obdrží zákazník obvykle margin call. Margin call je výzva obchodníka, aby zákazník doplnil prostředky na svém účtu. Tyto požadavky se liší podle typu účtu .
Jste-li držitelem našeho klasického MT4 účtu, obdržíte margin call na 25% a bude zastaven při 15%. To znamená, že když váš vlastní kapitál klesne na 25% marže požadované k držení pozici , obdržíte upozornění, vaše pozice bude zvýrazněna červeně v MetaTrader4 platformě. Pokud se vývoj na trhu bude i nadále pohybovat proti vám, okamžitě jak vám klesne margin pod stanovenou hladinou, váš obchod bude automaticky uzavřen. Chcete-li tomu zabránit, musíte buď přemýšlet o uzavření některé ze svých pozic nebo přidáním více finančních prostředků na zvýšení vašeho vlastního kapitálu. Prosím navštivte naši FAQ sekci pro detailnější vysvětlení s příklady.

*Prosím vezměte na vědomí, že hodnoty pro PRO účty pro margin call jsou 100% a stop out 80%.

Poplatky

Pro otevřené pozice u některých typů finančních nástrojů, může dojít k swapovým poplatkům. Hodnota otevřených pozic u některých typů finančních nástrojů se sníží nebo zvýší o denní swap poplatek. Swap poplatky jsou založeny na převládajících tržních úrokových sazbách, které se mohou časem měnit.

ECN provize

Vezměte prosím na vědomí, že výpočet ECN provize je založen na objemu v USD. Všechny obchody na PRO účtech podléhají provizi ve výši 7,00 USD za nominální hodnotu 100 000 USD (1,0 lot). Prosím navštivte naši FAQ sekci pro detailní příklady.

Mobilní obchodování

MT5 nyní k dispozici pro zařízení se systémem Android a iOS
Více zde

Firemní zprávy

12/07/2020Warning of potential volatility: 13-17 July
Více zde

Klientské recenze

Děkujeme, že jste si udělali čas a dali nám vědět, jak si vedeme.
Více zde

Instatní 24/5 podpora