Specifikace pravidel

Serverový čas

Náš serverový čas odpovídá GMT+2 v zimě a GMT+3 v létě.

Mějte prosím na paměti, že v USA se čas posunuje první neděli v březnu a listopadu, zatímco v Evropě se posunuje poslední neděli v březnu a říjnu. FXChoice se řídí změnami času v Evropě.

Před změnou času zasíláme podrobné e-maily, proto se nezapomeňte přihlásit k odběru našich e-mailů.

Pracovní doba

24 hodin denně od pondělí 00:00 až do pátku 23:59:59 (čas serveru) . Vzhledem k tomu, že působíme po celém světě, nabízíme vícejazyčnou zákaznickou podporu napříč všemi časovými pásmy v rámci výše uvedené doby. Mimo naší pracovní dobu , žádné objednávky klientů nemohou být uskutečněny.

Svátky

Prázdniny jsou oznamovány prostřednictvím našich webových stránek , e-mailem nebo vnitřní poštou obchodního terminálu MT4.

Market watch Time

Market Watch Time je uveden v obchodním MT4 terminál a je čas poslední obdržené kotace.

Kotace

Každá kotace obsahuje dvě ceny: nákupní (Bid) a prodejní (Ask). Rozdíl mezi nimi tvoří spread, což znamená, že se jedná o náklady na otevření a uzavření pozice. Nákup základní měny se vždy realizuje za vyšší cenu (Ask), zatímco prodeje za cenu nižší (Bid). Při uzavírání pozice je situace opačná, zavření dlouhé pozice se realizuje na prodejní ceně, zavření krátké pozice na ceně Ask.

Spread

Spread (uváděn v pipech) představuje rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou daného finančního instrumentu v daný okamžik a je tedy roven nákladům na uzavření obchodu.
Nejnižší spread se může dostat k blízkosti nebo být rovný nule, v tomto případě BID=ASK.

*Important. Since we are a variable spread broker, spread will greatly depend on the prevailing market conditions and liquidity provided by the banks. When fx markets become volatile and/or thin (less liquid), variable spread tends to get wider.

Typy příkazů

„Market order“, neboli Tržní příkaz, je nejjedodušším typem příkazu. Jedná se o příkaz k nákupu nebo prodeji za aktuální tržní cenu.

„Pending order“, neboli Čekající příkaz je příkazem k nákupu nebo prodeji v budoucnu za předem stanovenou cenu. Používají se následující typy čekajících příkazů:

 • Buy Limit
 • Buy Stop
 • Sell Limit
 • Sell Stop

Ke každému příkazu lze připojit příkaz Stop Loss a/nebo Take Profit.

* Úroveň Stop Loss / Take Profit můžete upravit před nebo i po provedení příkazu, ale samotný příkaz nelze upravit nebo odstranit, je-li již prováděn brokerem.

Vykonání příkazů

Buy Limit, Buy Stop, Stop Loss and Take Profit Profit pro otevřené krátké pozice jsou prováděny za ASK (prodejní) cenu.

Sell Limit, Sell Stop, Stop Loss and Take Profit pro otevřené dlouhé pozice jsou prováděny za BID (nákupní) cenu.

*Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit and Sell Stop are executed at the requested price, however under certain trading conditions it may be impossible to execute the above at the requested price and FX Choice has the right to execute them at the next best price. In case of market execution mode this situation is commonly referred to as slippage and it can be both positive or negative for all order types.

Minimální obchodovatelná velikost lotu

Minimální velikost pozice je 0,01 lotu.

Příklad 1:
Pro měnové páry je hodnota velikosti kontraktu 100 000
To znamená, že objem obchodu ve výši 1 lotu odpovídá 100 000 jednotek základní měny. Proto minimální obchodovatelná velikost lotu 0,01 lotu pro měny se rovná:
0,01 x 100 000 = 1 000 jednotek základní měny

Příklad 2
V obchodním terminálu je pro zlato (XAUUSD) hodnota velikosti kontraktu 100
To znamená, že objem obchodu ve výši 1 lotu odpovídá 100 jednotkám XAU (zlato)
Proto minimální obchodovatelná velikost lotu 0,01 lotu pro kovy se rovná:
0,01 x 100 = 1 jednotka XAU (zlato)

Počet jednotek základní měny v 1 lotu je uveden ve specifikaci kontraktu. Tyto údaje naleznete na stránce se specifikacemi nástrojů nebo na naší obchodní platformě.

Finanční páka/Marže

Margin je záloha (zajištění), která se vyžaduje za účelem otevření pozice u daného finančního nástroje. Hodnota marže blokované při otevření pozice závisí na hodnotě zůstatku na reálném účtu klienta. Vyšší hodnota zůstatku vyžaduje větší objem blokované marže, což snižuje výslednou finanční. Maximální dostupný pákový poměr je 1:200. Prosím navštivte naši FAQ sekci pro hlubší vysvětlení kalkulace margin.

Úroveň marže potřebná pro otevření uzamčené nebo zajištěné pozice

Zajištěná marže jsou prostředky, které jsou potřebné k otevření a udržování otevřené uzamčené (zajištěné) pozice. Jedná se o otevřené pozice na stejném nástroji v různých směrech.

Výpočet zajištění marže má několik kroků:
Pro nekrytý objem
Pro krytý objem (je-li uvedena velikost zajištěné marže)
Výsledná hodnota marže se vypočítá jako součet marží vypočítaných v každém kroku.

Velikost zajištěné marže pro uzamčené pozice naleznete pro každý nástroj na našich webových stránkách a v naší obchodní platformě ve specifikaci kontraktů.

Co je Margin Call a Stop out Level?

V případě, že se vlastní zdroje na zákaznickém účtu sníží pod stanovenou hranici, obdrží zákazník obvykle margin call. Margin call je výzva obchodníka, aby zákazník doplnil prostředky na svém účtu. Tyto požadavky se liší podle typu účtu .
Jste-li držitelem našeho klasického MT4 účtu, obdržíte margin call na 25% a bude zastaven při 15%. To znamená, že když váš vlastní kapitál klesne na 25% marže požadované k držení pozici , obdržíte upozornění, vaše pozice bude zvýrazněna červeně v MetaTrader4 platformě. Pokud se vývoj na trhu bude i nadále pohybovat proti vám, okamžitě jak vám klesne margin pod stanovenou hladinou, váš obchod bude automaticky uzavřen. Chcete-li tomu zabránit, musíte buď přemýšlet o uzavření některé ze svých pozic nebo přidáním více finančních prostředků na zvýšení vašeho vlastního kapitálu. Prosím navštivte naši FAQ sekci pro detailnější vysvětlení s příklady.

Náklady financování

Veškeré pozice držené na konci obchodního dne mohou podléhat „poplatku za financování“, který je na účtu FXChoice uváděn jako „rollover“.

Naše denní debetní nebo kreditní úrokové částky (dále označované jako „rollover“) vycházejí z celkové nominální hodnoty pozice.
Upozorňujeme, že rollover vypočítaný v MetaTrader je uváděný pro 1 lot a ne pro minimální velikost obchodu.

CFD na forex

 • Částky za rollover za 1 lot jsou každý den uváděny v okně Specifikace kontraktů. U forexových pozic, které jsou otevřeny ke konci obchodování ve středu, je účtován rollover za 3 dny.

CFD na kryptoměny

 • Částky za rollover za 1 lot jsou každý den uváděny v okně Specifikace kontraktů. U kryptoměnových pozic, které jsou otevřeny ke konci obchodování v pátek, je účtován rollover za 3 dny.

CFD na indexy

 • Částky za rollover za 1 lot jsou každý den uváděny v okně Specifikace kontraktů. U indexových pozic, které jsou otevřeny ke konci obchodování v pátek, je účtován rollover za 3 dny.
 • Pro většinu hotovostních indexů platí, že výplaty dividend budou u vašich otevřených pozic účtovány jako debetní/kreditní transakce spolu s poplatkem za rollover. Tyto úpravy proběhnou v předvečer tzv. „ex-dividend date“ (prvního dne, kdy lze prodat akcie bez ztráty nároku na výplatu dividend) jednotlivých akciových titulů příslušného indexu. Úpravy se na vašem výpisu zobrazí jako součást debetního/kreditního poplatku za rollover.
  Jakmile dojde k výplatě dividendy, cena této akcie se teoreticky sníží o výši dividendy. V praxi tomu tak vždy není, protože cenu akcie ovlivňuje mnoho tržních sil. Počet bodů, o které CFD na index klesne, závisí na váze akciového titulu v indexu. Pokud ve stejný den dojde v rámci příslušného indexu k výplatě dividend u více než jednoho akciového titulu, počet bodů, o které by každý z nich teoreticky způsobil pokles sektoru nebo indexu, se sečte a vypočítá se celková částka dividendových či „poklesových bodů“. FXChoice bude buď inkasovat nebo vyplácet dividendy na zajišťovacích pozicích, které jsme uzavřeli proti klientovým CFD.
  Je-li index indexem celkového výnosu, výplata dividend nebude připsána ani odepsána.
  Příkladem indexu celkového výnosu je index DAX 30, kde jsou hotovostní výplaty reinvestovány zpět do indexu.

CFD na komodity

 • CFD na energie
  WTICrude a BrentCrud: jedná se o forwardové nástroje, takže kreditní/debetní transakce za držení přes noc ani výplata dividend se jich netýká.
  WTISpot a BrentSpot: částky za rollover za 1 lot jsou každý den uváděny v okně Specifikace kontraktů. U ropy je ve středu účtován rollover za 3 dny.
 • CFD na kovy
  Částky za rollover za 1 lot jsou každý den uváděny v okně Specifikace kontraktů. U pozic, které jsou otevřeny ke konci obchodování ve středu, je účtován rollover za 3 dny.

ECN provize

Vezměte prosím na vědomí, že výpočet ECN provize je založen na objemu v USD. Všechny obchody na PRO účtech podléhají provizi ve výši 7 USD za nominální hodnotu 100 000 zobchodovaných USD (1 lot). Podrobné příklady naleznete v naší sekci FAQ.

Ke snížení provize můžete využít náš program Pips+. Více informací o programu, který je určen pro odměňování našich nejaktivnějších obchodníků snížením obchodních nákladů, naleznete zde.

Mobilní obchodování

MT5 nyní k dispozici pro zařízení se systémem Android a iOS
Více zde

Firemní zprávy

25/07/2021Warning of potential volatility: 26-30 July
Více zde

Klientské recenze

Děkujeme, že jste si udělali čas a dali nám vědět, jak si vedeme.
Více zde

Instatní 24/5 podpora