Pravidla pro vracení peněz na kartu

  1. Vrácení peněz musí proběhnout ve stejné měně jako původní vklad.
  2. Klient nemůže požadovat vrácení vyšší částky, než je částka vkladu, pokud příslušný zpracovatel platby a klientova banka takové transakce nepovolují. To znamená, že celková částka vrácení peněz nemůže být vyšší než celková částka vkladu.
  3. Platby třetím stranám nejsou povoleny. Částky vložené kartou třetí strany budou vráceny na stejnou kartu, jakmile FXChoice obdrží dokumenty identifikující držitele karty.
  4. Klient je oprávněn používat více než jednu kartu, pokud všechny patří klientovi. Ustanovení bodu 2 bude však stále platit pro každou kartu zvlášť.
  5. Aby bylo možné dodržet ustanovení obsažené v bodě 2, může být jeden požadavek na provedení platby v některých případech zpracován v rámci několika transakcí.
  6. V případě, že platnost karty, která byla použita pro vklad, již vypršela, nebo došlo ke změně karty, není vrácení peněz technicky možné, a v takovém případě je FXChoice oprávněna odmítnout požadovanou transakci s použitím ustanovení uvedeného v bodě 1 našich Pravidel pro vracení peněz.
  7. Účtovaný poplatek bude záviset na zpracovateli platby v příslušné zemi.
  8. Pro zpracování výběru je FXChoice oprávněna vyžadovat případnou další dokumentaci související s platbou, aby dodržela zákonné požadavky a interní postupy.

 

Máte zájem o Forex obchodování?
Zvolte FXChoice dnes
Tisíce zákazníků to již učinilo!